สารละลาย

 

          สาร หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน  มีมวลหรือน้ำหนัก  ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้เช่น  ดิน  หิน  น้ำ  อากาศ 

พืช  และสัตว์   ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่รอบ  ๆ ตัวเราจัดเป็นสารทั้งสิ้น

สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว เรียกว่า  สมบัติทางกายภาพของสาร ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายจากภายนอก เช่น

เป็นของแข็ง  ของเหลว  หรือก๊าซ  สี จุดหลอมเหลว  จุดเดือด  การนำไฟฟ้า  การนำความร้อน  ความแข็ง  ความเหนียว 

สถานะของสาร

1. ของแข็ง   หมายถึง  สารที่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่  โมเลกุลของสารจะอยู่ชิดกัน และยึดกันแน่น   เพราะมี

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากที่สุดเช่น  หิน   เหล็ก    ทองแดง    กำมะถัน   ด่างทับทิม

2. ของเหลว  หมายถึง   สารที่มีรูปร่างไม่คงที่  เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ  สามารถไหลได้  แต่ปริมาตรคงที่

 โมเลกุลของสารจะอยู่ห่างกันและมีช่องว่างมากกว่าของแข็ง  เช่น  น้ำ  น้ำส้มสายชู

3. ก๊าซ หมายถึง สารที่มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุมีปริมาตรไม่คงที่  จะฟุ้งกระจ่ายเต็มภาชนะที่บรรจุ

ประเภทของสาร ( แบ่งตามลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ )

1. สารเนื้อเดียว  หมายถึง  สารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด  อาจมีเพียงชนิดเดียว   หรืออาจมีมากกว่า  2 ชนิด 

ขึ้นไปผสมกันอยู่อย่างกลมกลืนอาจมีหลายสถานะและจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: